Biz Kızıl Kontrol olarak bu işleyişte

Yüklenici ’ye iş yerinin tesliminin ardından, projenin montaj süreci sırasında inşaatın TS-EN-62446 standardına göre denetlenmesi, önemli kilometre taşlarının doğrulanması, projenin proje takvimine ve üzerinde anlaşılan tasarım ve kalite kavramlarına uygun olarak ilerleyip ilerlemediğinin belirlenmesi amacı ile yüklenici’nin faaliyetlerini denetleyerek İŞVEREN ’e raporlar ve İŞVEREN Kabulü tamamlanıncaya kadar KIZIL KONTROL denetçi ekibi olarak sahada işin şart namalere, yönetmeliklere uygun olması için çalışırız
KONTROL EDİLEMEYEN GÜÇ GÜÇ DEĞİLDİR!

Hizmet Süreçlerimiz ve Hizmetlerimiz

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca projelerin önlisans başvuru dosyasının hazırlanarak EPDK’ya Önlisans başvurusunda bulunulması ile başlayan süreç ön lisansın alınmasının ardından Önlisans-lisans arası gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ile devam ettirilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında;
 • İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylatılması
 • Enerji Üretim Fizibilitesi
 • Teknik ve İdari Değerlendirme (Due Dilligence)
 • 3D Projelendirme / Dizayn Kontro
 • Kurum İzinlerinin Yürütülmesi, Proje uyumluluk denetimi
 • Yatırımcı Mühendisliği
 • Sistem Bağlantı Süreçlerinin Yönetimi
 • Saha Montaj Kontrolu
 • Termal Kamera ile Muayene
 • İzolasyon ve Topraklama Testleri
 • IV Eğri Ölçümleri
 • Fonksiyon Testleri
 • Uzaktan izleme Kontrolu
Gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesinin ardından lisans başvuru dosyanın hazırlanması ve lisansın alınması işi gerçekleştirilmektedir.Kızıl kontrol bu süreçte deneyim ve tecrübeli ekibi ile süreci hızlandırma, gerekli evrak dosya düzenlenmesinde eksikleri hataları giderme noktasındadır.